ETR Tekst łatwy do czytania2

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
jest usytuowana od strony wschodniej

1. Szkoła posiada jeden budynek jednopoziomowy. Przed budynkiem szkoły znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkowania dla osób niepełnosprawnych. Z parkingu jest podjazd na chodnik dla osób poruszających się na wózkach, a następnie podjazd wzdłuż chodnika do wejścia głównego. Za wejściem głównym znajduje się hol. Po prawej stronie holu znajduje się korytarz prowadzący do części administracyjnej. Tam mieści się sekretariat oraz gabinet dyrektora. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Drugie wejście jest od strony placu zabaw. Dostępne tylko w czasie pracy oddziałów przedszkolnych .

2. W budynku szkoły korytarze, są zgodne z prawem budowlanym. Nie ma windy, ponieważ budynek jest jednokondygnacyjny. W budynku nie występują żadne przeszkody architektoniczne umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych np. progów, schodów. W całym budynku znajdują się korytarze umożlwiający swobodny dostęp do każdej części. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, szerokość drzwi).

3.W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4. Na terenie szkoły jest parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy wjeździe głównym znajduje się wyznaczone miejsce dla autobusów szkolnych przywożących uczniów do szkoły.

5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

6.Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku takiej konieczności istnieje możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.

7. Informacje na temat dostępności architektonicznej udziela dyrektor oraz sekretariat szkoły.

 

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.