Zarząd

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 2022/2023

Przewodnicząca:                    Paulina Rutecka

Z-ca przewodniczącej:           Kamila Michalska

Skarbnik:                                Beata Matuszewska-Boraś

Sekretarz:                               Monika Maciejewska

Członkowie:                           Paulina Adamiak

                                               Sylwia Żwańska

                                               Justyna Dębińska

                                               Ewelina Skała

                                               Dorota Macudzińska

 

                       

Składki na Radę Rodziców w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Regulamin Rady Rodziców SP Tokary

Dowód wpłaty na Rade Rodziców

Rozliczenie z działalności Rady Rodziców

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.