Sprawozdanie finansowe 2022

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian


Sprawozdanie finansowe 2021

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian


Sprawozdanie finansowe 2020

plik w formacie .pdf

 

Informacja dodatkowa

plik w formacie .pdf 

 

Zestawienie zmian

plik w formacie .pdf

 

Zestawienie zysków i strat

plik w formacie .pdf


Sprawozdanie finansowe 2019

plik w formacie .pdf


 

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.